Japonia. Kyoto. Shintoistyczna świątynia Heian. Ogród, sierpień 2004

Japonia. Kyoto. Shintoistyczna świątynia Heian. Ogród, sierpień 2004