Japonia. Kyoto. Shintoistyczna świątynia Heian, sierpień 2004

Japonia. Kyoto. Shintoistyczna świątynia Heian, sierpień 2004